About the Journal

TAS Journal of Technical and Applied Sciences Dergisi , 2021 yılında kurulmuş uluslararası hakemli bir e-dergidir. Tas Journal, 2021 yılından itibaren düzenli olarak  yılda dört sayı olarak yayınlanması planlanmaktadır. Dergi, teknik ve uygulamalı bilimler alanında özgün araştırma makalelerinin yanı sıra derleme türünde bilimsel çalışmaları da kabul edilebilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; editörler ve hakemler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara, yazarların isimleri de hakemlere bildirilmez. 

Uygulamalı olarak (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Psikoloji, vs.), Mühendislik ve Mimarlık alanlarında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmeyi ve bu alanda önde gelen Uluslararası ölçekte bir dergi olmayı hedefliyoruz.